top of page

VITALINK

 

 

Sinds kort kunt u een aantal persoonlijke medische gegevens die elektronisch zijn opgeslagen, via het elektronisch platform Vitalink bekijken en zelf beheren.

Wat is Vitalink? 
Vitalink is een nieuw, digitaal platform van de Vlaamse overheid. Zorgverleners (artsen, thuisverplegers, apothekers...) delen er belangrijke informatie over hun patiënten. Dit bevordert de samenwerking en garandeert de beste medische begeleiding. Dat gebeurt onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden.
Via een speciale toepassing, de Patient HealthViewer, heeft ook u toegang tot uw persoonlijke medische gegevens op Vitalink. 
Meer informatie over Vitalink vindt u hier: www.vitalink.be

Hoe krijgt u toegang tot Vitalink? 
Om toegang tot de gegevens op Vitalink te krijgen via de Patient HealthViewer, moet u zich eerst registreren en toestemming geven om uw medische gegevens te delen. Dat gebeurt met het grootste respect voor uw privacy, en enkel met de zorgverleners waarmee u een zorgrelatie hebt. Zonder uw toestemming kan niemand aan uw gegevens. U kunt uw toestemming zelf online beheren en ze ten allen tijde intrekken. Trekt u uw toestemming in, dan worden er geen gegevens meer gedeeld via Vitalink en kan niemand uw gegevens nog raadplegen, ook uzelf niet.
Vervolgens moet u de gratis Patient HealthViewer downloaden. 

Hoe registreren?
Uw toestemming registreren (of intrekken) kan op drie manieren. 

1. Surf naar 'Toegang tot eHealthConsent' op de website van het eHealth-platform: www.ehealth.fgov.be/
Volg de instructies op het scherm. Kies het tabblad "toestemming". 
Het aanmelden gebeurt met uw elektronische identiteitskaart (of elektronische vreemdelingenkaart voor niet-Belgen die in België verblijven) en de bijhorende PIN-code. 
U heeft daarvoor een computer of laptop met minstens Windows XP of Mac OS X (10.7.3) nodig en natuurlijk ook een kaartlezer voor een elektronische identiteitskaart (eID) met de eID middleware ?geïnstalleerd op uw PC (meer info via http://eid.belgium.be).

2. Vraag uw zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige, tandarts...) om uw toestemming te registreren (of in te trekken). 
Neem in dit geval uw elektronische identiteitskaart en de bijhorende PIN-code mee. Uw arts, apotheker, verpleegkundige of tandarts kan uw toestemming ook registreren met behulp van uw identiteitskaart (of vreemdelingenkaart), SIS-kaart of ISI+-kaart. Een pincode is dan niet nodig.

3. Ga langs bij het lokaal kantoor van uw ziekenfonds en vraag aan de consulent om uw toesteming te registreren. 
Neem in dit geval uw elektronische identiteitskaart (of vreendelingenkaart) en de bijhorende PIN-code mee. 

Hoe uw kinderen registreren?
• Kinderen jonger dan 6 jaar: Vraag uw arts of apotheker om de toestemming voor uw kind te registreren aan de hand van een kidsID (zonder pincode) of een SIS-kaart. 
U kunt de toestemming voor uw kind momenteel niet zelf online registreren, omdat men voor kinderen jonger dan 6 jaar op dit moment geen kidsID met geactiveerde chip en pincode kan verkrijgen.
• Kinderen vanaf 6 jaar: Kunt u registreren met een kidsID met geactiveerde chip en pincode. Een kidsID wordt enkel afgeleverd met een geactiveerde chip vanaf de leeftijd van 6 jaar. Wie geen geactiveerde kidsID heeft, kan te werk gaan volgens de methode voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Probleem met de installatie van uw elektronische identiteitskaart? 
Om uw kaartlezer te kunnen gebruiken hebt u aangepaste software nodig. De manier waarop u de eID-software moet installeren, is afhankelijk van uw besturingssysteem. Windows- en Mac-gebruikers kunnen op het QuickInstall-logo klikken. Daarna volgt u de instructies op het scherm.
Voor Linux-gebruikers is er een manuele procedure, gebaseerd op de stappen in de handleiding of op de verpakking van hun kaartlezer. 
Voor gebruikers van Windows 8 bevat de eID-Quickinstall momenteel geen stuurprogramma voor uw kaartlezer. 
Indien Windows uw kaartlezer niet herkent is het aangewezen het stuurprogramma te downloaden bij de website van de fabrikant van uw kaartlezer

Bij problemen met uw elektronische identiteitskaart (eID) of eID-lezer kunt u terecht op de website http://eid.belgium.be
U vindt er een oplossing voor de meest voorkomende problemen en een formulier om contact op te nemen met de servicedesk. 

Probleem met de eHealthConsent (om toestemming te geven en toegangsrechten te beheren) 
Om na te gaan wat er fout loopt bij het geven van uw toestemming of het beheer van de toegangsrechten, kunt u een beroep doen op de helpdesk van het eHealth-platform. Mail het probleem naar de helpdesk van het eHealth-platform: support@ehealth.fgov.be

Hoe de Patient Healthviewer downloaden?
Om uw gegevens op Vitalink te kunnen raadplegen, hebt u een speciale toepassing nodig: de Patient HealthViewer. 
U kunt de Patient Healthviewer gratis downloaden via de website: http://vitalink.intermut.be/viewer/
U hebt daarvoor nodig:
• een elektronische identiteitskaart (eID) met pincode en een kaartlezer
• een computer of laptop met minstens Windows XP of Mac OS X (10.7.3). Momenteel werkt de Patient HealthViewer nog niet met Windows 8.1.
Volg de instructies op het scherm. 
Na installatie van de Patient HealthViewer zullen eventuele updates van de software nadien automatisch voorgesteld worden bij het heropstarten van de viewer.

Hoe de Patient HealthViewer gebruiken?
• Open de Patient HealthViewer via het startmenu of de snelkoppeling op uw bureaublad. Vervolgens logt u in met uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer.
• De eID moet ten allen tijde in de kaartlezer blijven bij het gebruik van de Patient HealthViewer.
• Open nooit meer dan één Patient HealthViewer op dezelfde PC.
• Let erop dat de klok van de PC waarop de Patient HealthViewer geïnstalleerd is niet meer dan vijf minuten afwijkt van de officiële tijd. Stel uw PC bij voorkeur in om de klok automatisch op de juiste tijd te houden.

Probleem met de Patient HealthViewer? 
• Uw antivirusprogramma verwijdert de Patient HealthViewer omdat hij onveilig? 
Virusscanners hebben een eigen werkwijze om een toepassing als veilig te beschouwen. Voor nieuwe toepassingen kan dit proces een tijdje duren. Geleidelijk aan zal dit probleem zich dus zelf oplossen. In afwachting kunt u het manueel oplossen door - afhankelijk van uw antivirusprogramma - de download-installatie te aanvaarden of de configuratie-instellingen aan te passen. 

• U krijgt een foutmelding als u uw gegevens wilt inkijken?
Om de Patient HealthViewer te gebruiken moet u een rechtstreekse internetverbinding hebben. Sommige netwerken (bv. van bedrijven of scholen) worden beschermd via proxyinstellingen. Om het probleem te verhelpen, kunt u deze instellingen als volgt aanpassen:
- open Internet Explorer of een andere internettoepassing die je gebruikt;
- klik op de knop Extra en vervolgens op Internetopties;
- open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen;
- schakel het vakje ‘Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken’ uit.

Welke informatie bevat Vitalink?

Voorlopig bevat Vitalink alleen informatie over uw vaccinaties. Binnenkort worden ook de gegevens over uw geneesmiddelenverbruik opgenomen.

Vaccinaties
Wanneer u de vaccinatiegegevens via Vitalink raadpleegt, krijgt u per vaccinatie de datum van toediening, de officiële naam van het vaccin en tegen welke ziekte het vaccin werkzaam is.
Op die manier kunt u gemakkelijk opvolgen wanneer u het laatst gevaccineerd werd. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als, voor een vakantiekamp, gevraagd wordt naar de laatste tetanusvaccinatie. U hoeft geen vaccinatieboekjes of -kaarten meer bij te houden. 
Uw vaccinatiegegevens kunnen ook worden geraadpleegd door zorgverleners die u verzorgen. Dat kan onder meer nuttig zijn als u in een wachtpost of op een spoeddienst onderzocht wordt. Zo kan de zorgverlener een betere diagnose stellen, dubbele vaccinaties vermijden en de kans op allergische reacties beperken. 
Medio 2014 waren meer dan 14 miljoen vaccinatiegegevens van zo’n 2 miljoen Vlamingen beschikbaar via Vitalink. Het gaat over: 
• Vaccinaties toegediend door Kind & Gezin vanaf 1999 (een deel reeds vanaf 1997).
• Vaccinaties toegediend vanaf september 2005 door CLB-artsen.
• Vaccinaties toegediend door huisartsen en pediaters vanaf 2006, voor zover deze gegevens door hen geregistreerd werden in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank waar artsen hun vaccins kunnen bestellen en registreren. Omdat artsen pas sinds 2014 verplicht zijn om vaccinaties te registreren in Vaccinnet, is de kans groot dat de Patient HealthViewer geen of niet alle vaccinaties toont. Indien geen vaccinatiegegevens teruggevonden worden, wordt dit gemeld.
• De gegevens van kinderen ouder dan zes jaar kunt u bekijken door in te loggen met hun kids-ID of eID. De vaccinatiegegevens van kinderen die jonger zijn dan zes jaar, kunnen momenteel nog niet opgevraagd worden met de Patient Healthviewer, maar kunt u wel via uw huisarts of pediater, de arts van Kind & Gezin of van het CLB raadplegen. 

Geneesmiddelengebruik
Binnenkort zijn de gegevens over uw geneesmiddelenverbruik beschikbaar via Vitalink: welke geneesmiddelen u moet innemen, hoelang, wanneer en in welke dosis. Dit is erg nuttig voor bijvoorbeeld personen met een chronische ziekte die verschillende geneesmiddelen gedurende een langere tijd moeten nemen. Omdat diverse zorgverleners geneesmiddelen kunnen voorschrijven, is dit ook voor hen een handig instrument om een zicht te krijgen op uw medicatiegebruik.

Gedeeld farmaceutisch dossier
U hebt via uw Patient HealthViewer ook toegang tot het gedeeld farmaceutisch dossier, waarin apothekers onderling gegevens uitwisselen zodat men een goed overzicht heeft van de geneesmiddelen die u inneemt.

Wie heeft toegang tot Vitalink?

Met uw toestemming krijgen alle zorgverleners die u verzorgen (en die dus een zorg- of therapeutische relatie met u hebben) toegang tot uw gegevens. Zij kunnen evenwel enkel de informatie bekijken die voor hen nodig is om u de gepaste zorg te verlenen.
Het systeem registreert wie uw gegevens raadpleegde, zodat eventueel misbruik kan worden opgespoord.

Dit zijn ondermeer:
• De huisarts die uw globaal medische dossier beheert;
• Alle andere zorg- en hulpverleners, bijvoorbeeld alle specialisten die u raadpleegt of die u verzorgen tijdens een hospitalisatie, een dokter van wacht, uw thuisverpleegkundige, uw apotheker... 

U moet bij registratie aangeven dat u een therapeutische of zorgrelatie met hen heeft. Zo weet Vitalink dat het uw gegevens alleen met die zorgverleners mag delen, en met niemand anders.
Een therapeutische relatie is 6 maanden geldig, daarna vervalt ze automatisch. De huisarts die uw globaal medische dossier beheert, heeft automatisch een therapeutische relatie met u. Die therapeutische relatie is één jaar geldig. 
Bent u niet langer in behandeling bij een bepaalde zorgverlener en wilt u niet langer uw gegevens met hem of haar delen? Dan kunt u de therapeutische relatie, ook vóór de vervaldag, verbreken. 

U kunt via eHealthConsent:
• uw toestemming tot uitwisseling van gegevens altijd intrekken;
• bepaalde zorgverleners toegang weigeren, eerder toegevoegde zorgverleners verwijderen en nieuwe toevoegen;
• aan uw zorgverlener vragen om bepaalde gegevens niet uit te wisselen.

bottom of page