ADVIES VOOR MENSEN DIE THUIS GEÏSOLEERD ZIJN EN HUN OMGEVING
BENT U ZIEK?
BESCHERM UW OMGEVING!
VOLG UW SYMPTOMEN OP

-
Blijf thuis en isoleer u zo veel mogelijk: zelfs van uw familie, zelfs om te slapen.

- Weiger onnodig bezoek en beperk fysiek contact.

- Ga niet naar school, niet naar het werk en niet naar een openbare plaats.
- Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Een zakdoek mag maar 1 keer gebruikt worden en moet na gebruik worden weggegooid in een gesloten vuilnisbak.
- Bedek uw mond met een papieren zakdoek of uw elleboogholte als u hoest of niest.
- Was uw handen zo vaak mogelijk met water en zeep. Was ze altijd als u gehoest of
geniesd heeft en na het snuiten van uw neus.

- Als uw symptomen verergeren (bijv. ademhalingsproblemen, hoge koorts, …), bel dan uw huisarts. - Als u naar het ziekenhuis moet, bel dan eerst het onthaal en leg uit dat u een Covid-19 patiënt bent. Het ziekenhuis kan zich dan voorbereiden om te vermijden dat u andere personen zou infecteren.


ADVIES VOOR ZIEKE MENSEN
ALLE INFO OP
www.info-coronavirus.be
0800/14 689